Begreppen import och export avser Sveriges handel med ett land som inte är EU-medlem, s.k. tredje land. Begreppen införsel och utförsel avser Sveriges handel med andra EU-länder.

Tullverket administrerar tullhandlingar, tullar, avgifter och skatt i samband med handel med tredje land. Mer information kan hämtas på deras webbplatswww.tullverket.se.

Löpande bokföring

Försäljning till utlandet sker vanligen mot faktura men kan även ske mot betalning i kontanter, check etc. Vid export/utförsel ska fakturan antingen bokföras omräknad till SEK eller kunna omräknas till SEK (eller euro om det är företagets redovisningsvaluta). Vid omräkning av utländsk valuta ska den ske efter den kurs som gäller då fordringen uppstår. Eventuella valutakursförluster/valutakursvinster bokförs först vid betalningstillfället.

Se uppslagsordet Export i Rätt Moms.