Fackföreningsavgifter är en vanlig benämning på den avgift som medlemmar betalar till sin fackförening och kan bestå av exempelvis en medlemsavgift och en avgift till a-kassan.

Löpande bokföring

När den anställde själv betalar sin medlemsavgift till en fackförening eller avgift till fackförbundets semesterkassa berörs inte företagets bokföring. Om däremot företaget åtagit sig att sköta betalningen som en service till den anställde används konto 2794 Fackföreningsavgifter respektive konto 2760 Semestermedel. I samband med löneutbetalningen (löner och ersättningar) krediteras konto 2794 Fackföreningsavgifter respektive konto 2760 Semestermedel med avgiften. När avgiften sedan inbetalas till fackföreningen debiteras kontot som då ska vara nollat.

Bokslut

Eftersom företaget/arbetsgivaren bara fungerar som ombud utgör avgiften till fackföreningen/semesterlönekassan ingen kostnad i bokslutet utan alla bokningar görs på konton i balansräkningen. Innehållna men ännu inte inbetalade avgifter avseende de anställdas fackförening/semesterlönekassa utgör kortfristiga skulder i bokslutet.