Fakturamodellen gäller för så kallade HUS-arbeten, dvs. både för RUT-arbeten/tjänster (rengöring, underhåll och tvätt) och för ROT-arbeten/tjänster (reparation/renovering, om- och tillbyggnad).

Se uppslagsorden Husarbete i Rätt Lön och Hushållsarbete i Rätt Skatt.