Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Faktureringsavgifter

En faktureringsavgift är leverantörens avgift för att ställa ut en faktura och då för att ställa ut fakturan på papper.

Löpande bokföring

Hos säljaren:

Den faktureringsavgift som påförs fakturan till köparen avseende försålda varor/tjänster krediteras vanligen samma inkomstkonto som den sålda varan eller tjänsten avser i kontoklass 3. Vid behov av särredovisning kan konto 3540 Faktureringsavgifter krediteras.

Om köparen vid betalningen dragit av faktureringsavgiften plus moms, krediteras ändå hela kundfordran konto 1510 Kundfordringar. Det inkomstkonto som tidigare krediterats med faktureringsavgiften debiteras nu med samma belopp och ett konto för utgående moms debiteras med den moms som avser faktureringsavgiften.

Om köparen vid betalningen endast dragit av själva faktureringsavgiften, måste säljaren vid korrigeringen först själv räkna ut momsens andel och debitera ett konto för utgående moms med detta belopp och därefter debitera det inkomstkonto som tidigare krediterats med återstående belopp.

Hos köparen:

Den faktureringsavgift som påförts fakturan vid inköp av t.ex. varor och inventarier eller köpt tjänst, debiteras samma konto som den inköpta varan eller tjänsten avser.

Om köparen vid betalningen till säljaren vill dra av den icke avtalade faktureringsavgiften debiteras ändå hela leverantörsskulden konto 2440 Leverantörsskulder. Det kostnadskonto som tidigare debiterats med faktureringsavgiften, krediteras nu med samma belopp. Det konto för ingående moms, som tidigare debiterats med hela den moms som påförts fakturan, krediteras med den moms som avser faktureringsavgiften.

Bokslut

Oftast föranleder inte själva faktureringsavgiften några speciella bokslutsåtgärder, eftersom den vanligen ingår i den bokförda försäljnings-/arvodesinkomsten respektive i det bokförda anskaffningsvärdet, varför det normalt inte behövs någon särredovisning eller periodisering av avgiften.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...