Faktureringsmetoden innebär att utgående fakturor/utgående moms bokförs löpande under året. Detta gäller även inkommande fakturor/ingående moms. Jfr bokslutsmetoden.

Se uppslagsordet Faktureringsmetoden i Rätt Moms.