Fallskärmsavtal är i folkmun en vanlig benämning på avgångsvederlag.