Finansieringsverksamhet utgörs enligt K3 punkt 7.7 och K2 punkt 21.8 av åtgärder som medför förändringar i storleken på och sammansättningen av företagets eget kapital och upplåning.