Löpande bokföring

Företagets utgifter för köp eller uppförande av fjällstugor som till övervägande del ska användas för de anställdas rekreation bokförs på samma sätt som utgifter för vanliga näringsfastigheter, fastigheter, inköp och byggnation. Om företaget hyr fjällstugor i samma syfte bokförs hyresutgifterna som hyra av lokal. Om fjällstuga i stället anskaffas för att till övervägande del utnyttjas av ägaren eller denne närstående utgör utgifterna privata bostadsutgifter. Om fjällstuga anskaffas för representationsändamål, representation.