En förenklad ekonomisk plan vid omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar ska enligt 6 § bostadsrättsförordningen (1991:630) innehålla följande:

  1. Bostadsföreningens företagsnamn och organisationsnummer samt bostadsrättsföreningens företagsnamn

  2. Bostadsföreningens behållna tillgångar

  3. Medlemmarnas insatser

  4. Överskott utöver insatserna

Se även BFS 2017:7 EKKO 1 Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare för mer information (beslutad 2017-08-22).