Aktiebolag och ekonomiska föreningar beskattas direkt för verksamhetens överskott genom att de avlämnar inkomstdeklaration för företaget. Den fysiska person som driver en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag beskattas däremot för sin andel av verksamhetens överskott i sin egen privata inkomstdeklaration.

Den preliminära skatten baseras på en preliminär beräkning av aktiebolagets/föreningens vinst och ska t.ex. täcka inkomstskatt, fastighetsskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader. Vid räkenskapsårets utgång upprättar aktiebolaget/föreningen en inkomstdeklaration som sedan ligger till grund för beräkning av slutlig skatt. Företaget får löpande ett skattebesked som visar om det är överskott eller underskott på företagets skattekonto.

SFL reglerar hur man ska redovisa och betala de flesta skatter och avgifter, t.ex.:

 • inkomstskatt,

 • fastighetsskatt, fastighetsavgift,

 • sociala avgifter,

 • moms,

 • de flesta punktskatter,

 • skattetillägg och

 • förseningsavgift.

SFL innehåller regler om t.ex. F-skatt, preliminärskatteavdrag, kontrolluppgifter, deklarationer, utredning och kontroll, omprövning, överklagande och verkställighet - men reglerar även kassaregister, personalliggare och kontroll av torg- och marknadshandel.

Löpande bokföring

Företagets skatter bokförs normalt i kontogrupp 25 i balansräkningen och i kontogrupp 89 i resultaträkningen.

K2-regler

Posten Skatteskulder ska enligt punkt 4.7 innehålla aktuella skatteskulder bestående av beräknad och/eller fastställd skuld för innevarande och tidigare räkenskapsår avseende

 • − inkomstskatt,

 • − fastighetsskatt eller motsvarande,

 • − särskild löneskatt på pensionskostnaden, samt

 • − avkastningsskatt minskad med F-skattebetalningar till skattekontot.

Se även

Skattekonto