Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Företag för särskilt ändamål

Begreppet avser när ett företag som är bildat för att uppnå ett begränsat och väldefinierat syfte. Ett sådant företag kan vara bildat t.ex för att genomföra ett leasingavtal, ett forskning- eller utvecklingsprojekt eller en värdepapperisering av finansiella tillgångar.

Ett företag för särskilt ändamål, benämns ofta SPE (”Special Purpose Entity”). Det kan t.ex. ha formen av ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Ett SPE bildas ofta med långtgående begränsningar vad gäller styrelsens, förvaltarens eller ledningens möjligheter att fatta beslut om den löpande verksamheten.

K3-regler

BFN upphävde i november 2021 punkten 9.3 som reglerade konsolidering av företag för särskilt ändamål.