Företagsnamn är enligt lagen (2018:1653) om företagsnamn ”den benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet”. Lagen började gälla den 1 januari 2019 och ersatte då firmalagen (1974:156).

Se uppslagsorden Företagsnamn och Företagsnamnets uppkomst i Rätt Bolagsrätt.