Företag kan ge olika slags belöningar till anställda för inlämnade förslag till produktförbättringar och effektiviseringar.

Löpande bokföring

Företagets kostnader för förslagspremiering kan debiteras konto 7300 Kostnadsersättningar och förmåner, alternativt underkontot 7312 Ersättningar för förslagsverksamhet och uppfinningar.