K4-regler

Enligt IFRS 9 Bilaga A definieras förväntade kreditförluster som det vägda genomsnittet för kreditförluster med respektive risker för fallissemang som vikter.