Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Frankering/frankeringsmaskin

För att underlätta frankering av föreretagets brev används oftast en frankeringsmaskin istället för fysiska frimärken. Frankeringsmaskinen laddas med pengar före användning.

Då debiteras normalt portokontot (porto) respektive kontot för ingående moms. Periodisering av förutbetald laddning av frankeringsmaskin kan behöva göras om laddningarna uppgår till väsentliga belopp.