Löpande bokföring

Kostnader för förmåner till anställda bokförs normalt på konto 7380.

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.