Fringe benefits, eller s.k. fringisar, används i dagligt språkbruk för att beteckna olika typer av förmåner.

Löpande bokföring

Kostnader för förmåner till anställda bokförs normalt på konto 7380.

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt, Rätt Arbetsrätt och Rätt Lön.