Löpande bokföring

Med ”fritt vivre” avses kombinationen fri kost och fri bostad. Kostnader för förmåner till anställda bokförs normalt på konto 7380.

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.