Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Frivillig skattskyldighet

Enligt 3 kap. 2 § ML är lokaluthyrning momsfri men kan under vissa förutsättningar registreras för s.k. frivillig skattskyldighet.

Se uppslagsordet Frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning i Rätt Moms.