SFL reglerar de flesta skatter och avgifter. Lagen innehåller regler om t.ex. F-skatt, preliminärskatteavdrag, kontrolluppgifter, deklarationer, utredning och kontroll, omprövning, överklagande och verkställighet, företagets skatter.

Löpande bokföring

Betald F-skatt bokförs normalt på konto 2518.

Se uppslagsordet F-skatt i Rätt Moms och Rätt Skatt.