K4-regler

Funktionell valuta är enligt IAS 21 punkt 8 valutan i den primära ekonomiska miljö där företaget bedriver sin verksamhet. Förklaring av definitionen återfinns i IAS 21 punkterna 9-14.