Innehåll

En förkortning av Generally Accepted Accounting Principles/Practices, dvs. det som vi i Sverige benämner (svensk) god redovisningssed. Motsvarande benämning på engelska för en svensk god redovisningssed blir då Swedish GAAP.