Löpande bokföring

Vid restaurang-, konsert-, teaterbesök och liknande i samband med representation är det vanligt att en besökare får betala separat garderobsavgift. Om garderobsavgiften betalas separat erhålls ett kvitto. Garderobsavgiften ingår i den bokförda representationskostnaden på konto 6070 för gästen och intäktsredovisas i kontoklass 3 hos företaget som tillhandahållit tjänsten.