Med gåvor till kunder menas normalt enklare s.k. reklamgåvor (reklam) och s.k. representationsgåvor (representation).

Se uppslagsorden Reklamgåva och Representationsgåva i Rätt Skatt respektive Rätt Moms. I Rätt Moms finns dessutom Gåva vid representation.