Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Gemensam verifikation - automatiskt genererade affärshändelser

Automatiskt genererade affärshändelser kan dels vara automatkonteringar (sociala avgifter, semesterersättning, ränteberäkningar) men också automatiska hyres- och momsberäkningar. Vilka transaktioner som ska omfattas och hur beräkningar görs utgör fasta data. Förändringar i fasta data ska framgå av behandlingshistoriken.

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.9 får affärshändelser som dokumenteras genom en gemensam verifikation bokföras och presenteras i en bokföringspost om det utan svårighet kan klarläggas vilka affärshändelser som ingår i bokföringsposten.

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 6.3 får de uppgifter som enligt BFL ska finnas i en verifikation i en gemensam verifikation för automatiskt genererade affärshändelser ersättas med uppgift om

  1. datum när verifikationen sammanställts,

  2. vilken period transaktionerna avser,

  3. transaktionstyp,

  4. beloppet per transaktionstyp, och

  5. totalbelopp.

Den gemensamma verifikationen ska hänvisa till andra av systemet producerade sammanställningar av affärshändelserna av vilka framgår delbelopp per transaktionstyp och motpart.

Enligt BFN ska det alltid gå att ta fram sammanställningar där det går att utläsa delbelopp per kund, konto eller liknande. Det ska också kunna gå att se sambandet mellan bokföringsposten, de gemensamma verifikationerna och sammanställningarna.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...