Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Gemensam verifikation - myntautomat

Vid försäljning från myntautomat, exempelvis en parkeringsautomat, får enligt BFNAR 2013:2 punkt 6.5, den gemensamma verifikationen omfatta mer än en dags försäljning trots att BFL anger att den gemensamma verifikationen ska omfatta en dags försäljning. I praktiken innebär detta att den gemensamma verifikationen ställs samman när myntautomaten töms. Hur ofta detta görs är ett beslut av företaget men de tidsmässiga kraven för när bokföring ska ske måste följas.

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.9 får affärshändelser som dokumenteras genom en gemensam verifikation bokföras och presenteras i en bokföringspost om det utan svårighet kan klarläggas vilka affärshändelser som ingår i bokföringsposten.

Den gemensamma verifikationen ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 6.7 för en myntautomat med kassaregister bestå av tömningskvitto samt antingen kontrollremsa eller journalminne, dvs. behandlingshistoriken, (eller motsvarande uppgifter om den löpande registreringen) och en sammanställning över de registrerade affärshändelserna.

Den gemensamma verifikationen ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 6.9 för en myntautomat som saknar kassaregister bestå av en kassarapport per automat. (Enligt BFN:s kommentar till bestämmelsen utgör inte ett mekaniskt räkneverk i en myntautomat ett kassaregister.) I kassarapporten ska anges vilken period som försäljningen avser, vilken automat den avser och summan som fanns i automaten vid tömning. Kassarapporten ska dateras och undertecknas av den som har upprättat den.

Ingår försäljning mot kontokort, andra elektroniska betalningsmedel eller faktura i en gemensam verifikation ska även en sammanställning över dessa försäljningar ingå i den gemensamma verifikationen (ibland även enskilda köpnotor), se BFNAR 2013:2 punkt 6.11. Vid försäljning mot kontokort motsvaras, enligt BFN:s kommentar, denna sammanställning av de uppgifter som företaget skickar till kontokortsföretaget. Denna sammanställning används sedan för att kontrollera att företaget får betalt från kontokortsföretaget. Eftersom sammanställningen inte innehåller alla relevanta uppgifter från de relevanta köpnotorna ska dessa köpnotor ingå i den gemensamma verifikationen. Vid försäljning mot andra betalningsmedel såsom elektroniska presentkort, sms och swish, kan sammanställningen behöva kompletteras med mer information från inlösenföretagets hemsida, operatören eller företagets bankkonto.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...