Löpande bokföring

Arbetsgivarens utgifter för anställdas terminalglasögon bokförs normalt som skyddsmaterial i debet på konto 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial, arbetskläder.

Se uppslagsorden Förmåner i Rätt Skatt och Förmån i Rätt Moms.