Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Gps

Utgifter för inköp av gps kan bokföras som förbrukningsinventarier då de normalt understiger ett halvt prisbasbelopp.