Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Gravationsbevis

Gravationsbevis och fastighetsbevis används i samband med fastighetsköp, låneansökan eller i samband med företagsrevision. Bevisen kan bl.a. beställas via inskrivningsmyndighet eller Lantmäteriet.

Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet och innehåller uppgifter om registerbeteckning, tidigare registerbeteckning, areal, avskild mark, vissa taxeringsuppgifter samt uppgifter om lagfart, tomträttsupplåtelse, tomträttsinnehav och inteckningar.

Mer information om aktuella avgifter, lagfartsskatt och stämpelskatt i samband med fastighetsinteckningar kan hämtas på Lantmäteriets webbplatswww.lantmateriet.se.

Löpande bokföring

Både utgifter för att erhålla gravationsbeviset och inskrivningsmyndighetens uttag av expeditionsavgifter och stämpelskatt i samband med inteckningar bokförs på samma sätt som liknande avgifter för finansiella tjänster.

Upplysningar

Gravationsbevis, fastighetsinteckningar och pantbrev bokförs inte. Däremot ska alla företag enligt 5 kap. 14 § ÅRL lämna upplysning om ställda säkerheter i not. Upplysningen ska omfatta säkerheternas omfattning, art och form. Större företag ska enligt 5 kap. 46 § ÅRL dela upp de ställda säkerheterna per de poster i balansräkningen som säkerheterna avser. Det ska också framgå vilka säkerheter som ställts till förmån för företaget självt och till förmån för andra.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...