Arbetsgivaren kan teckna grupplivförsäkringar för sina anställda, t.ex. hos FORA (AMF-försäkringar) och Alecta (Alecta pensionsförsäkringar).

Löpande bokföring

Erlagd premie för grupplivförsäkring debiteras normalt konto 7580 Gruppförsäkringspremier, alternativt underkontot 7581 Grupplivförsäkringspremier. Även sådana grupplivförsäkringsavgifter som erläggs i samband med avgifter till pensionsförsäkring kan debiteras detta konto. Men eventuell skattepliktig del bör särredovisas och arbetsgivaravgiften debiteras konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter.

Bokslut

Någon periodisering i bokslutet brukar inte göras då premierna för grupplivförsäkringarna inte avser viss tid på samma sätt som t.ex. sak- och ansvarsförsäkringar.

Se uppslagsordet Grupplivförsäkring i Rätt Skatt.