Arbetsgivaren kan teckna gruppsjukförsäkringar, s.k. avtalsgruppsjukförsäkringar, för sina anställda.

Löpande bokföring

Erlagd premie för gruppsjukförsäkring debiteras normalt konto 7580 Gruppförsäkringspremier, alternativt underkontot 7582 Gruppsjukförsäkringspremier.

Bokslut

Någon periodisering i bokslutet brukar inte göras då premierna för gruppsjukförsäkringarna inte avser viss tid på samma sätt som t.ex. sak- och ansvarsförsäkringar.

Se uppslagsordet Gruppsjukförsäkring i Rätt Skatt.