Löpande bokföring

Företagets utgifter för handdukar, pappershanddukar etc. redovisas utifrån användningsområdet. Om handdukarna används för städning, fönsterputsning och annan lokalvård redovisas inköpsutgiften normalt som lokalstädning, renhållning och städning på konto 5060 Städning och renhållning. I annat fall utgör de förbrukningsmateriel som då normalt redovisas på konto 5460 Förbrukningsmaterial.