Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Handkassa

För att kunna betala kontant när det gäller mindre summor eller betala ut ersättningar för mindre utlägg kan det vara praktiskt med en handkassa för kontantutgifter, kontanter. Kvittot läggs i handkassan efter varje betalning. För att underlätta kontinuerlig avstämning och internkontroll av betalningar från handkassan och ännu icke bokförda kvitton bör handkassan vara en s.k. fixkassa på ett visst fast belopp, t.ex. på 5 000 kr. Även när anställda får kontanter från handkassan, eller lånar från den, för att göra inköp för företagets räkning och därefter lämnar en redovisning för dessa inköp, underlättas kontinuerlig avstämning och avstämning per balansdagen om man använder sig av en fixkassa.

Löpande bokföring

Handkassa redovisas vanligtvis på konto 1910 Kassa.

Se uppslagsordet Förluster av kontanta medel i Rätt Skatt.