Hedging ett ”svengelskt” begrepp för säkring. En säkring är normalt en åtgärd för att skydd mot en finansiell risk av något slag, vanligen valutasäkring i form av terminskontrakt. Genom att t.ex. betala en premie till banken kan företaget i förväg säkra/låsa en valutakurs - valutaterminskontrakt - eller en räntesats - ränteterminskontrakt - långt innan betalningen ska göras och säkerställa sina framtida betalningar.

Andra exempel på denna s.k. derivathandel är valuta- och ränteswappar, men även optioner räknas hit. Dessa olika derivatinstrument kan antingen användas var för sig eller i kombination.