Ett hemförsäljningsavtal är enligt 39 kap. 2 § SFL avtal som ingås vid ett hembesök eller under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe.

En näringsidkare som säljer varor och tjänster genom hemförsäljningsavtal är enligt 39 kap. 5 § SFL undantagen från skyldighet att använda kassaregister.