Enligt definitionen i IFRS 8 punkt 7 är den högste verkställande beslutsfattaren en funktion och inte nödvändigtvis en chef med en särskild befattning. Denna funktion är enligt samma punkt att fördela resurser och bedöma resultatet för företagets rörelsesegment. Den högste verkställande beslutsfattaren vid ett företag är enligt punkten ofta dess verkställande direktör eller den operativt ansvarige, men det kan exempelvis vara en grupp styrelseledamöter anställda i företaget eller andra.