Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Hotellkostnader

Löpande bokföring

Utgifter för hotellkostnader i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor redovisas som resekostnader i företagets bokföring. För privat övernattning, som ej medfört kostnader, ersätts den anställde genom traktamentsersättningen, traktamenten.