Löpande bokföring

Företagets utgifter för hushållspapper, toapapper, pappershanddukar, pappersmuggar, servetter etc. utgör normalt förbrukningsmateriel, men företag som anser dessa utgifter utgöra personalkostnader kan i stället debitera konto 7699 Övriga personalkostnader.