Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Ideell förening

En ideell förening är en förening som kännetecknas av att den har ett ideellt ändamål och/eller bedriver ideell verksamhet. Med ideellt menas att syftet inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen (vilket är syftet med en ekonomisk förening). Det finns ingen särskild lag för ideella föreningar. LEF gäller inte de ideella föreningarna. För bokföringsskyldiga ideella föreningar gäller bokföringsreglerna enligt BFL. Ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet eller är moderföretag i en koncern är alltid bokföringsskyldiga, se 2 kap. 2 § BFL. Ideella föreningar är alltid bokföringsskyldiga om värdet på tillgångarna i föreningen överstiger ett gränsvärde på 1 500 000 kr. Detta värde bestäms enligt 2 kap. 4 § BFL och är normalt försäljningsvärdet på tillgångarna. Dock får fastigheter och byggnader som är lös egendom tas upp till taxeringsvärdet.

Kraven på vilka föreningar som ska upprätta årsredovisning har sedan ett antal år anpassats till de nya gränsvärdena för större företag respektive mindre företag. Föreningar som räknas till kategorin större företag är skyldiga att upprätta årsredovisning, skyldighet att upprätta. Föreningar som räknas till kategorin mindre företag behöver bara upprätta årsbokslut, skyldighet att upprätta.

Ideella föreningar med 90-konton ska enligt Svensk Insamlingskontroll tillämpa K3.

Föreningar som inte ska upprätta en årsredovisning utan ska upprätta ett årsbokslut kan välja mellan att tillämpa BFNAR 2017:3 Årsbokslut (K ÅB) eller BFNAR 2010:1. Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1).

K1-regler

BFN har publicerat K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2010:1). Enligt denna K1 får bokföringsskyldiga ideella föreningar upprätta förenklat årsbokslut om föreningens nettoomsättning tillsammans med medlemsavgifter, gåvor, bidrag och övriga liknande intäkter normalt uppgår till högst 3 mkr. Om dessa intäkter sammanlagt överstiger 3 mkr eller om föreningen inte vill upprätta förenklat årsbokslut ska föreningen i stället upprätta ett årsbokslut i enligt med 6 kap. 4 § BFL och tillämpa de regler som gäller för årsbokslut. En ideell förening som tillämpar K1 måste följa reglerna i sin helhet.

K1 får även tillämpas av föreningar som inte är bokföringsskyldiga enligt BFL men som frivilligt väljer att avsluta sina räkenskaper med ett förenklat årsbokslut.

Föreningar som utgör mindre företag får enligt ÅRL upprätta balans- och resultaträkning i förkortad form.

Eget kapital i ideell förening utgör fritt eget kapital, vilket innebär att en ideell förening inte kan, som aktiebolag och ekonomiska föreningar, skriva upp en anläggningstillgång. En del av eget kapital, som i vissa fall kan utgöra kapitalbasen i en förening, är donationskapital, dvs. ett donerat kapitel där enbart avkastningen får användas för att uppfylla föreningens ideella ändamål. Det är vanligt att föreningar, framför allt insamlingsorganisationer, öronmärker erhållna gåvor inom eget kapital för vad man skulle kunna kalla moraliska förpliktelser. Det innebär att det inte finns någon formell förpliktelse att betala, men föreningen har lovat att uppfylla det ändamål som gåvorna samlats in till. Dessa öronmärkta medel benämns oftast ändamålsbestämda medel. Förändring av ändamålsbestämda medel redovisas i eget kapital eller efter resultaträkningens nettovinst.

Se uppslagsorden Allmännyttig ideell förening i Rätt Moms samt Ideell förening i Rätt Moms, Rätt Lön och Rätt Arbetsrätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...