Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

IFRS-förordningen

IFRS-förordningen är en allmän benämning på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.