IASB publicerade 2009 en separat standard för finansiell rapportering i icke-noterade företag (ofta benämnda SME på engelska, dvs. Small and Medium-sized Enterprises). I september 2022 publicerade IASB ett utkast till uppdaterad IFRS for SMEs.