En inbetalning är en betalning till företagets bankkonton eller till ett företags kassa. Den vanligaste inbetalningen är när en kund betalar för den vara eller tjänst som kunden har köpt av företaget. En sådan inbetalning bokförs i debet på det bankkonto som tillgodogjorts och krediteras kundfordringarna i företaget (kreditförsäljning) eller intäkt och utgående moms (kontantförsäljning).