K3-regler

En ingångsbalansräkning är en balansräkning per tidpunkt för övergång till K3.