Företagets utgifter för köpta tjänster - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - och konsulttjänster (konsultarvoden) redovisas normalt i kontogruppen 68 Inhyrd personal. Om den köpta tjänsten däremot direkt eller indirekt avser företagets tillverkning eller tjänsteproduktion bör utgifterna redovisas som underentreprenader/underkonsulter. Om ett anställningsförhållande föreligger bokförs den inköpta tjänsten som löner och ersättningar.

Löpande bokföring

Företagets utgifter till personaluthyrningsföretaget för inhyrd personal - alltifrån tillfällig kontors- och ekonomipersonal till personer i företagsledande ställning - kan bokföras precis som andra köpta tjänster men kan också debiteras något av kontona i kontogrupp 68 Inhyrd personal.