Överföring av fritt eget kapital via en ren bokföringstransaktion till bundet eget kapital kallas för insatsemission i en ekonomisk förening och motsvarar för fondemission i ett aktiebolag.

Löpande bokföring

Konto 2087 Insatsemission krediteras med överföringsbeloppet. Det konto från vilket det fria egna kapitalet överförs debiteras, t.ex. konto 2091 Balanserad vinst eller förlust.

K3-regler

En erhållen insatsemission ska redovisas som en intäkt och ökning av andelens värde när behörigt organ fattat beslut om överföringen enligt punkt 9.11.

Överföring till medlemsinsatser genom insatsemission i ett intresseföretag ska enligt punkt 14.14 hos ägaren redovisas som intäkt och ökning av andelens värde. Intäkten ska redovisas när behörigt organ har fattat beslut om överföringen.

Överföring till medlemsinsatser genom insatsemission i ett gemensamt styrt företag ska enligt punkt 15.18 hos ägaren redovisas som intäkt och ökning av andelens värde. Intäkten ska redovisas när behörigt organ har fattat beslut om överföringen.

K2-regler

Enligt punkterna 8.5 och 19.13 ska en erhållen insatsemission redovisas som intäkt när behörigt organ har fattat beslut om insatsemission.

Insatsemissionen redovisas som en omföring från fritt eget kapital till bundet eget kapital enligt punkt 15.9 när behörigt organ har fattat beslut om insatsemissionen.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare finns enbart regler om utdelningar i form av utdelningar från kooperativa föreningar (utdelning på aktier och andelar) samt att näringsidkaren i blanketten för det förenklade årsbokslutet ska lämna upplysning om belopp avseende insatsemission i ruta U4.

Enligt punkt 3.6 i K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund intäktsredovisas utdelningar enligt det belopp som står på ett besked som erhållits.