Löpande bokföring

Anslutnings-, trafik- och månads- eller kvartalsavgifter avseende datanätet Internet kan särredovisas på ett konto för datakommunikation eller bokföras tillsammans med företagets övriga kostnader för telefon och telekommunikation oavsett vilken internetleverantör eller vilket abonnemang som används. Angående produktion av egen hemsida/webbsida/webbplats, hemsida.