Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

ITP/ITPK

Arbetsgivare med kollektivavtal kan teckna avtal om pensionsförsäkring för tjänstemännen enligt den s.k. ITP-planen som är en komplettering till ålderspensionen. ITP, industrins och handelns tilläggspension tryggas vanligen genom försäkring hos Alecta pensionsförsäkring. ITPK är en tjänstepension och ett komplement till ITP. I ITP ingår ålderspension, sjukpension, tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och, enligt ITP 2, familjepension.

Svenskt Näringsliv och PTK har etablerat ett särskilt administrationsbolag, Collectum AB, som:

 • administrerar och fakturerar ITP

 • hanterar tjänstemännens val inom ITP 1 och ITPK

 • skickar årsbesked till anslutna tjänstemän som visar värdet på deras ITP

 • förmedlar permier till försäkringsbolagen.

Collectums faktura angående ITPK bokförs på samma sätt som för fakturan från Alecta, dvs. på konto 7410 Pensionsförsäkringspremier.

Mer information om ITP/ITPK och TGL kan hämtas på Collectums webbplatswww.collectum.se.

Se uppslagsorden Alecta och Tjänstepension i Rätt Lön samt Allmän pensionsplan i Rätt Skatt.

Bokslut

Om fakturan bokförs i den period som avgifterna hänför sig till behövs normalt ingen periodisering.

 

Arbetsgivare med kollektivavtal kan teckna avtal om pensionsförsäkring för tjänstemännen enligt den s.k. ITP-planen som är en komplettering till ålderspensionen. ITP, industrins och handelns tilläggspension tryggas vanligen genom försäkring hos Alecta pensionsförsäkring. ITPK är en tjänstepension och ett komplement till ITP. I ITP ingår ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd, tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och familjepension.

Svenskt Näringsliv och PTK har etablerat ett särskilt administrationsbolag, Collectum AB, som:

 • administrerar och fakturerar ITP

 • hanterar tjänstemännens val inom ITP 1 och ITPK

 • skickar årsbesked till anslutna tjänstemän som visar värdet på deras ITP

 • förmedlar permier till försäkringsbolagen.

Collectums faktura angående ITPK bokförs på samma sätt som för fakturan från Alecta, dvs. på konto 7410 Pensionsförsäkringspremier.

Alecta

 • beräknar premier och förvaltar ITP 2 ålderspension och familjepension

 • beräknar premier och är försäkringsgivare för sjukpension och familjeskydd.

PRI Pensionsgaranti

 • administrerar ITP 2 för företag som valt finansieringsformen FPG/PRI

 • administrerar ITP 1 för företag som genom finansieringsformen egen regi är valbara för de egna tjänstemännen.

Fora

 • administrerar Avtalspension SAF-LO för arbetare

 • administrerar TFA för arbetare och tjänstemän

 • fakturerar avgiften till Tryggehetsråde, TRR och TRS.

Arbetsgivaren registrerar löner månadsvis varför fakturan bör vara faktisk kostnad. Var dock observant på vilken period som fakturan avser så att det bokförs i rätt redovisningsperiod.

ITP-försäkringarna är skattemässigt avdragsgilla i rörelsen. Arbetsgivaren måste även betala särskild löneskatt på pensionskostnader för sina anställda. Detta innebär bl.a. att löneskatt ska betalas för ITP-pensionspremien.

Mer information om ITP/ITPK och TGL kan hämtas på Collectums webbplatswww.collectum.se.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...