Arbetsgivare med kollektivavtal kan teckna avtal om pensionsförsäkring för tjänstemännen enligt den s.k. ITP-planen som är en komplettering till ålderspensionen. ITP, industrins och handelns tilläggspension tryggas vanligen genom försäkring hos Alecta pensionsförsäkring. ITPK är en tjänstepension och ett komplement till ITP. I ITP ingår ålderspension, sjukpension, tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och, enligt ITP 2, familjepension.

Collectums faktura angående ITPK bokförs på samma sätt som för fakturan från Alecta, dvs. på konto 7410 Pensionsförsäkringspremier.

Mer information om ITP/ITPK och TGL kan hämtas på Collectums webbplatswww.collectum.se.

Se uppslagsorden Alecta och Tjänstepension i Rätt Lön samt Allmän pensionsplan i Rätt Skatt.

Bokslut

Om fakturan bokförs i den period som avgifterna hänför sig till behövs normalt ingen periodisering.