Se uppslagsorden Förmåner och Representation i Rätt Skatt.