K3-regler

Jord- och skogsbruksprodukter är enligt K3 punkt 34.2 de skördade produkterna av företagets biologiska tillgångar.