Företag som tillämpar K1 kan ibland benämnas K1-företag. Kategorin K1-företag omfattar för närvarande små enskilda näringsidkare och ideella föreningar. Små handelsbolag som ägs av fysiska personer kan ännu inte benämnas K1-företag då BFN bara har publicerat K1-regelverk för just enskilda näringsidkare och ideella föreningar.